Kuchyně vévodského hradu v Opavě

Kuchyně vévodského hradu v Opavě

Kuchyně vévodského hradu v Opavě

přednáška, Mgr. František Kolář a Mgr. Petra Kaniová

Středověký hrad naplňoval v době své existence několik základních vzájemně provázaných funkcí – rezidenční, obrannou, správní, ekonomickou a reprezentační – z čehož vyplývala stavební podoba hradu. Kromě základních komponent hradu jako hradební zeď, brána, palác tvořily součást hradní dispozice rovněž hospodářské a provozní budovy zajišťující běžný každodenní chod hradu. Důležité místo mezi těmito stavbami zaujímala hradní kuchyně a další objekty vázané na její provoz. Vzhledem k četným stavebním úpravám hradů, jejich přestavbám na zámky, případně proměně ve zříceniny se hradní kuchyně či jejich pozůstatky dochovávají pouze výjimečně. Ačkoliv hrad přemyslovských vévodů v Opavě byl zbořen již v závěru 19. století, jeden z objektů někdejšího hospodářského zázemí hradu se v přestavěné podobě dochoval do současnosti. Jedná se o tzv. Müllerův dům, dnes součást Slezského zemského muzea.

Vstupné 30 Kč dospělí/ 15 Kč snížené.

© 2022 Kulturní centrum Bílovec, p.o. | provozováno s ondrejfirla.eu